İSİM GÖREV E-MAIL
Turan Göktuğ Altundoğan Denetleme Kurulu Başkanı tgoktug@gmail.com
Abayhan Buran Denetleme Kurulu Üyesi abayhanburan@gmail.com
Ahmet Yıldız Denetleme Kurulu Üyesi yildizahmet1993@gmail.com