rrrr8

 

IEEE 10 Bölgeye ayrılmıştır. Bunların içinden 8. Bölge Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’yu içine alan çok geniş bir alanı kapsamaktadır. IEEE Öğrenci Kolları, bölgelerin Öğrenci Aktiviteleri Komiteleri’ne bağlıdır. IEEE FIRAT Öğrenci Kolu olarak biz de 8. Bölge’de yer almaktayız ve yıllık resmi raporlamalarımızı 8 . Bölge Öğrenci Aktiviteleri Komite’sine yapmaktayız.

Her IEEE Öğrenci Kolu yılda 3 defa rapor göndermekle yükümlüdür. IEEE FIRAT Yönetim Kurulu da bu raporlamalardan sorumludur. Bu raporlar:

-Annual Report
-Annual Plan
-Newly Elected ‘dır.